Protetyka

Umożliwia odtworzenie utraconych zębów.

Oprócz walorów estetycznych, protetyka to rekonstrukcja morfologiczna utraconych zębów w czynnościowej funkcji żucia.

Uzupełnienia protetyczne dzielą się na:

  • ruchome
  • stałe

Wykonujemy:

Uzupełnienia protetyczne ruchome osiadające- protezy akrylowe całkowite, częściowe, protezy elastyczne
Uzupełnienia protetyczne metalowe – protezy szkieletowe
Uzupełnienia protetyczne stałe – protezy szkieletowe na zatrzaskach:

  • mosty na metalu licowane porcelaną
  • mosty pełnoceramiczne
  • mosty i korony na tlenku cyrkonu
  • korony pełnoceramiczne na podbudowie metalowej
  • licówki
  • wkłady koronowo-korzeniowe z metalu
  • wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego
  • korony kompozytowe